top of page
Untitled-2.png

סדרת סרטוני השראה לפעוטות. אנימציה המעודדת חשיבה פתוחה לגיל הרך ברוח המתודולוגיה שפיתחה מייסדת יום ההשראה הבינלאומי טלי דביר לבנת. הנרטיב המוביל את הסדרה הינו דימוי גרפי שבמבט מעמיק מתברר כאובייקט אחר. ההפתעה, המתח והציפייה יוצרים תובנה מלאת השראה בקרב הצופים. 

מחוץ לשבילים המסומנים הצופים פוגשים עולמות של השראה ויצירה ונכבשים בקסם המרדני והמעורר. 

הסדרה מעבירה הלאה את מתנת ההשראה ומעשירה בחשיבה פתוחה ללא תקרות. היא נכתבה בהומור מתוך הרצון לעודד חשיבה יצירתית ויכולת התבוננות רחבה על מקורות ההשראה והדמיון.

כיוצרת חשוב לי לגשר את הפער בין העידן הישן, של גבולות וחוקים לבין העידן החדש שמזמן הזדמנויות לצד חשיבה שונה. הסדרה משנה את השפה הישנה בה יש רק דרך אחת "לחבר בין הנקודות" או את הדרך "הנכונה" לצבוע מבלי לצאת מהקווים.

שפה גרפית

השפה מאופיינת בצורות מעוגלות
האיורים ללא קו קונטור על מנת ליצור רכות.

מצגת התקדמות 29.11-03.png

צבעוניות

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

מצגת התקדמות 29.11-04.png

בחירת דמות

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

מצגת התקדמות 29.11-08.png
מצגת התקדמות 29.11-07.png
מצגת התקדמות 29.11-06.png
מצגת התקדמות 29.11-06.png

מקורות השראה

קונספט

Untitled-2-02.png
%D7%95%D7%90%D7%9F%20%D7%90%D7%A0%D7%99%
Untitled-2-01.png
%D7%95%D7%90%D7%9F%20%D7%90%D7%A0%D7%99%

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

ואן אנימשיין-03.png
Untitled-2-03.png
Untitled-2-03.png
%D7%95%D7%90%D7%9F%20%D7%90%D7%A0%D7%99%

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

ואן אנימשיין-02.png

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

אגם1-02.jpg
אגם-03.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Let’s Work Together

500 Terry Francois Street 

San Francisco, CA 94158

Tel: 123-456-7890

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page