top of page

Hello

מנהיגות מחברות משפיעות
על שינוי בחברה. 

האור בקצה המנהרה שם– כעת זו המשמרת שלנו לנווט אליו.

פורום "120 מנהיגות מחברות"  היא התכנסות של נשים מקשת רחבה של השקפות ומגזרים בחברה בישראל, ששמו להן מטרה לצאת יחד למסע חוצה השקפות ודעות, מסע של חיבור חלום והחלמה, מסע של תיקון הבית. בפורום חברות מאות מנהיגות מובילות בחברה הישראלית עם ניסיון עשיר. 

מייסדות | חכ"ל ד"ר עליזה לביא, טלי דביר-לבנת, הרבה תמר אלעד אפלבאום, שרה רוזנפלד ואור פירון זומר. 

ועדת היגוי | אריאלה גרינברג, בת שבע סדן, דליה פניג, ליאורה טושינסקי, לימור ויסברג, שושי יצחקי

פועלות יחד גם בחירום | במלחמה פתחנו חמ"ל סיוע למשפחות שכולות שאיבדו את יקיריהן במתקפת הטרור האכזרית של חמאס.

עשרות פניות ממשפחות שכולות לצד מאות פניות של מתנדבות ומתנדבים התקבלו בפחות מיממה. אנחנו צריכים אתכם! מתנדבות.ים בכל הארץ לסיוע למאות משפחות שכולות, אסון בסדר גודל שלא ידענו.

בימים של חשש אמיתי לחורבן הבית בעקבות מציאות חיינו בחודשים האחרונים בישראל ארצנו האהובה. בימים כאובים וקרועים הפוצעים את המרקם הישראלי העדין, החברה הישראלית נותרה ללא יכולת להקשיב. רקמת החיים העדינה שהתקיימה בינינו – החלה מתפוררת ומאיימת להיקרע.

מתוך דאגה אמיתית ומשותפת למדינה ולחברה בישראל, החלטנו לקום, לפעול, להוכיח שאפשר אחרת. התאגדנו למועצת נשים המורכבת מנשים מנהיגות שקמו ולקחו אחריות.

מהניסיון והידע הרב, של כל אחת בתחומה, ומתוך סיפורנו ההיסטורי, אנו יודעות שבנשים טמונים כוחות מאחדים. בצמתים משבריים נשים גילו אחריות על הקהילה, על המשפחה ועל היחיד, והובילו לתיקון באמצעות שפה של שותפות, הקשבה דיאלוג ועשייה למען מטרות משותפות.

מועצת מנהיגות מחברות היא התכנסות של נשים מקשת רחבה של השקפות ומגזרים בחברה בישראל, ששמו להן מטרה לאגד אלפי נשים מכל רחבי הארץ, ולצאת יחד למסע חוצה השקפות ודעות, מסע של חיבור חלום והחלמה, מסע של תיקון הבית.

ייסוד אמנת נשים מנהיגות

בברכת רעיית הנשיא, הגב' מיכל הרצוג, התכנסנו בראש חודש ניסן תשפ"ג, בבית הנשיא ויצאנו למסע חברתי מאחה כדי לרתום את הכוחות הייחודיים של המנהיגות הנשית לפעילות משותפת. בראש חודש ניסן תשפ"ד תושק אמנת 120 מנהיגות מחברות בבית הנשיא.

משתתפות המסע מתכנסות בראשי חודשים, במקומות שונים ברחבי הארץ, אצל מנהיגות המתמודדות עם קונפליקטים ואתגרים, נחשפות לכלי מנהיגות של נשים מההיסטוריה, ומקיימות מעגלי שיח.

האמנה מגבשת לראשונה כלי מנהיגות של נשים בנושאי ליבה. היוזמות יובלו על ידי מנהיגות מחברות משני צידי המתרס, שהובילו פעילויות פרלמנטריות ומיזמים חברתיים. כמו כן נפעל להטמעת האמנה בשדרות ההנהגה בישראל, בהכשרות, בארגונים ועוד.

עכשיו תורך

קול הנשים – היעדר הקול האחראי במרחב הציבורי גורם לשיח להתלהם, להידרדר ולהיות נטול הקשבה, הבנה ורעות.

כדי למנוע את המשך ההרס מוקם

 משמר נשים שמטרתו למגר את האלימות שהשתלטה על חיינו, למתן חיכוכים וסכסוכים במרחב הציבורי ולחזק את החוסן האישי. נציגות משמר הנשים תפעלנה לנוכחות ולקולות ממתנים במקומות בהם יופרו הכללים באופן בוטה. נקדם שיתופי פעולה עם ארגוני נשים ונחזק את האחווה שנחלשה מאד בעקבות הקיטוב הפוליטי והשסע האידיאולוגי שמעמיקים.

בואי להוביל שינוי

להצטרפות מלאי פרטים או חייגי 035613336

My Channel

My Channel

My Channel
חיפוש סרטון...
120 מועצת מנהיגות מחברות | תשעה באב

120 מועצת מנהיגות מחברות | תשעה באב

01:32:34
צפייה בסרטון
120 מועצת מנהיגות מחברות | מפגש 3 במסע | לוד | פסיפס של תרבויות?

120 מועצת מנהיגות מחברות | מפגש 3 במסע | לוד | פסיפס של תרבויות?

01:29
צפייה בסרטון
120 מועצת מנהיגות מחברות | מפגש 4 במסע בקרן אדמונד דה רוטשילד, ת"א

120 מועצת מנהיגות מחברות | מפגש 4 במסע בקרן אדמונד דה רוטשילד, ת"א

01:33
צפייה בסרטון
bottom of page