top of page

כשפיטר פן פוגש רוחניקיות


בכל אחת ואחד מאיתנו שוכן האני הצעיר, הפיטר פן שלא רוצה להתבגר...

ואולי אין קשר לגיל או לזמן, העצות הטובות מתאימות בכל שלבלמלא את הראש במחשבות נפלאות ונעימות והמחשבות מעיפות אותך באוויר

#יוםשלקסם #ראשוןהשראה #וואןזהלארקמספר #וואןזהדרךחיים

#Never_grow_up


מאמרים נוספים
bottom of page