top of page

אתגר לא פשוט לפיצוח


אתר אינטרנט עבור רשת קמעונאית הינו אתגר לא פשוט לפיצוח...

ההגשה הנכונה, הזירה המסחרית, עיצוב החנות וחווית הקניה מא׳ עד ת׳.

האתגר היה גדול עוד יותר ברשת ״מחסני להב״ ובלוגו הרשת.

לרשת לא היה רצון לרענן לוגו בשל העלויות הנלוות במיתוג מחדש בסניפים מה שהוביל אותנו לחשיבה מחוץ לריבוע, פיתחנו את ״להב נט״ לוגו צעיר בקווים מינימליסטים, בועת רשת צפה שמציגה מיתוג לחווית האונליין.

קו עיצובי זה עובר כחוט שני באתר כולו, הן בחנות והן במסכים התדמיתיים וכן מתפתח לצד הדימוי המוביל.

https://lahav-market.co.il


מאמרים נוספים
bottom of page